என் வினைகள் பின் வராதே

மெட்டு : என் இனிய பொன் நிலாவே பாடலாசிரியர்: நாகசுந்தரம் பாடியவர் : திரு.சதீஷ், சென்னை ++++++++++++++++++ என் வினைகள் பின் வராதே உன் உணர்வில் என் கனாவே அருளிலே வரும் சுகம் தர தர தா த் த த பொருளிலே ஏன் மனம் தர தர […]

குருவைப் போற்றி பாராட்டு

மெட்டு : இது குழந்தை பாடும் தாலாட்டு எழுத்து : நாகசுந்தரம் பாடியவர் : திரு.ம.சுரேஷ் குமார் தினம் குருவைப் போற்றி பாராட்டு அது பிறவி தோறும் காப்பாற்றும் இது மாய்கை தோன்றும் இதயம் இது நிலையில்லாத உலகம் இது நிலையில்லாத உலகம் ( இசை ) தடை […]